Ostatnia szansa na zamrożenie ceny energii elektrycznej i upust

Ustawa o zamrożenie ceny energii elektrycznej podpisana

W dniu 3 listopada 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą limit cen energii elektrycznej (zamrożenie ceny energii elektrycznej). Przepisy te ustalają maksymalne ceny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla podmiotów wrażliwych, które wyniosą 785 zł/MWh. Wsparcie to będzie obowiązywać do końca 2023 roku i ma na celu ochronę uprawnionych odbiorców przed gwałtownymi wzrostami cen prądu.

Komu przysługuje zamrożenia cen energii elektrycznej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość zakupywania energii elektrycznej na podstawie stałej ceny, która dla firm wynosi 785 zł/MWh netto (bez podatku VAT i akcyzy) oświadczenia można składać od listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Ograniczenie tej ceny dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców, którzy spełniają następujące warunki:

Zatrudniają mniej niż 250 osób

Roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła równowartości 43 milionów euro (w przeliczeniu na złote)

Cena 785 zł/MWh dotyczy energii elektrycznej zużywanej w ramach przedsiębiorstwa.

Ile wynosi okres zamrożenia ceny energii elektrycznej

Przywilej zamrożenia ceny energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obowiązuje od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. W przypadku MŚP, które zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, gdzie ustalona cena przekraczała 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, obejmując okres do 30 listopada 2022 roku.

Dodatkowa obniżka ceny energii o 10%

Przedsiębiorstwa, które 2023 roku obniżą zużycie energii elektrycznej o co najmniej 10% względem do średniego rocznego zużycia energii w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku, będą kwalifikować się do dodatkowego upustu do ceny energii elektrycznej.

Wysokość tego upustu wyniesie 10% wartości zakupionej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej w ciągu całego roku 2023 i będzie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie roku 2024.

Jakie kroki należy podjąć, żeby zamrozić cenę energii elektrycznej

Przedsiębiorcy, którzy pragną skorzystać z preferencyjnej ceny 785 zł/MWh, muszą złożyć pisemne oświadczenie jako uprawniony odbiorca. Dokument ten będzie uwzględniony przy rozliczeniach za kolejny miesiąc po miesiącu, w którym dostawca energii elektrycznej otrzymał oświadczenie. Na przykład, jeśli złożyłeś oświadczenie w dniu 2 maja 2023 roku, to od 1 czerwca 2023 roku będziesz mógł skorzystać z zamrożonej ceny energii elektrycznej.

Aby uzyskać oświadczenie o zamrożeniu ceny energii elektrycznej, zwykle można je znaleźć na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej. Alternatywnie, można skontaktować się bezpośrednio ze swoim opiekunem lub przedstawicielem, którzy powinni udostępnić takie oświadczenie.

Po wypełnieniu oświadczenia należy je przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza energię elektryczną przedsiębiorcy. Można to zrobić poprzez wysłanie dokumentu na adres korespondencyjny wskazany przez przedsiębiorstwo w umowie o dostawę energii elektrycznej lub umowie kompleksowej bądź za pomocą poczty elektronicznej, na przykład poprzez e-mail.

Podsumowując

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza zamrożenie cen energii elektrycznej. Ustawa ustala maksymalne ceny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów wrażliwych na poziomie 785 zł/MWh. Wsparcie to będzie obowiązywać do końca 2023 roku i ma na celu ochronę odbiorców przed gwałtownymi wzrostami cen prądu. Zamrożenie cen dotyczy przedsiębiorstw spełniających określone warunki, takie jak liczba zatrudnionych osób i roczny obrót. Przedsiębiorstwa mogą składać oświadczenia w celu uzyskania zamrożonej ceny energii. Co więcej, przedsiębiorstwa, które obniżą zużycie energii o co najmniej 10%, będą kwalifikować się do dodatkowej obniżki ceny o 10%. Aby zamrozić cenę energii elektrycznej, przedsiębiorcy muszą złożyć pisemne oświadczenie jako uprawniony odbiorca do dostawcy energii elektrycznej.

Źródła:
Zobacz naszą ofertę:

Podziel się artykułem na swoim profilu społecznościowym

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze artykuły

Podziel się artykułem na swoim profilu społecznościowym
Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Powiązane artykuły

Napisz lub zadzwoń do nas

+48 732 287 345

+48 531 492 763

Obszar świadczenia usług

Usługi świadczymy na terenie całej Polski

Formularz kontaktowy