FAQ

Energia

Aby przejść na naszą usługę, wystarczy podpisać Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej i udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania w procesie zmiany dostawcy. Wszystkie formalności związane z zmianą sprzedawcy zostaną załatwione z naszą pomocą. W ramach pełnomocnictwa, dotychczasowa Umowa na sprzedaż i dostarczanie energii zostanie rozwiązana, a nowa Umowa z lokalnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego zostanie zawarta w celu dostarczania energii do Państwa lokalu.

Nie trzeba martwić się o płynność dostaw energii elektrycznej, ponieważ dotychczasowy sprzedawca zapewni ją aż do momentu, w którym nowa umowa wejdzie w życie. Gwarantujemy bezproblemowe i ciągłe dostawy, aby nie przerwać działania Państwa codzienności.

Nie ponoszą państwo żadnych kosztów z tego tytułu. Zmiana sprzedawcy energii jest w całości bezkosztowa.

Rozdzielenie kosztów energii na dwie części jest standardową praktyką w branży. Faktura za zużytą energię to koszt samej energii elektrycznej, którą klient zużywa, natomiast faktura za dystrybucję to koszt jej dostarczenia do klienta przez lokalnego operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ten podział jest niezbędny, aby umożliwić właściwe rozliczenie kosztów i umożliwić każdemu klientowi śledzenie swoich wydatków na energię elektryczną. Zmiana sprzedawcy energii nie wpływa na ten podział, dlatego też klienci zmieniający sprzedawcę często otrzymują dwie faktury.

Zmiana sprzedawcy energii może zająć 21 dni, niezależnie czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana. Na Czas ten wpływ będzie miał okres wypowiedzenia umowy z poprzednim dostawcą, który może trwać nawet 3 miesiące.

To zależy od aktualnych warunków. Niemniej jednak, zmiana dostawcy energii może być korzystna z wielu powodów. Przede wszystkim, może pozwolić na obniżenie kosztów energii, poprawę jakości usług, a także przejście na zieloną energię z odnawialnych źródeł.

Oferujemy różne opcje umów i planów cenowych, takie jak stałe stawki, zmienna stawka oparta na rynkowych cenach surowców czy elastyczne umowy dostosowane do potrzeb klientów.

Proces sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców polega na dostarczaniu tych nośników energii poprzez sieć dystrybucyjną lub gazociągi do punktów odbioru, gdzie są one rozliczane zgodnie z umową sprzedaży.

Fotowoltaika

Fotowoltaika opiera się na wykorzystaniu paneli słonecznych do przekształcania energii słonecznej na energię elektryczną

Instalacja systemu fotowoltaicznego może się opłacić, ale to zależy od wielu czynników, takich jak koszty instalacji, klimat, położenie geograficzne i dostępne formy wsparcia finansowego. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować koszty i korzyści, aby wybrać najlepszą opcję dla swoich potrzeb.

Instalacja systemu fotowoltaicznego może przynieść korzyści takie jak obniżenie rachunków za energię elektryczną, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz niezależność energetyczną.

Energia słoneczna może dostarczyć wystarczającą ilość energii do zasilenia całego domu, ale to zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość instalacji, zużycie energii oraz pory roku.

Wielkość instalacji fotowoltaicznej zależy od zapotrzebowania na energię w domu, które można obliczyć na podstawie miesięcznych lub rocznych rachunków za energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne wymagają minimalnej konserwacji, takiej jak regularne czyszczenie i monitorowanie stanu technicznego, ale nie potrzebują skomplikowanych prac konserwacyjnych.

Koszty związane z instalacją systemu fotowoltaicznego są zależne od czynników, takich jak rozmiar instalacji, jakość paneli i inwertera, koszty instalacji oraz dostępność dotacji lub ulg podatkowych.

Zadaj nam pytanie